สมัครเล่นเกม

ลงทะเบียนเล่นเกมกับ Flyff2TH

ไอดีเกม
พาสเวิร์ดเกม
ยืนยันพาสเวิร์ดเกม
อีเมล์

สมัครแล้วไปดาวน์โหลดกันเลย

ข้อควรระวังในการสมัคร ID & PASSWORD

  1. เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการ FLYFF 2 ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องรักษา ID และ PASSWORD ของตนเองไว้เป็นความลับ โดยไม่แจ้งให้บุคคลอื่นทราบ
  2. ผู้ใช้บริการไม่ควรตั้ง ID & PASSWORD ซ้ำ Server อื่นๆ
  3. หากเกิดข้อผิดพลาด ระหว่าง ID ของผู้ใช้บริการถูก Hack จากการบอก ID & PASSWORD ให้ผู้อื่นทราบ ทางผู้ให้บริการไม่ขอรับผิดชอบทุกกรณี
  4. หากมีปัญหาสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook คลิก