ดาวน์โหลดเกม

Download Client (Setup file .exe)

ลิงค์ตรง เหมาะสำหรับร้านอินเตอร์เน็ต และเน็ตความเร็วสูง (เลือกเพียงช่องทางใด ช่องทางหนึ่ง)

ช่องทางที่ 1 ช่องทางที่ 2
image image

Download Client (Setup file .torrent)

ลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์เกมโดยใช้โปรแกรมบิททอเรนท์

image  

Download Manual Patch

ลิงค์ดาวน์โหลดเฉพาะส่วนของแพทอัพเดทในกรณีที่มีตัวเกมอยู่แล้ว

image  

ความต้องการของระบบ

กรุณาตรวจสอบก่อนที่คุณจะดาวน์โหลด!

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสำหรับการแนะนำการเล่นเกม Flyff2TH ก่อนเป็นอันดับแรก
ถ้าระบบต่ำกว่าความต้องการขั้นต่ำ เกมจะไม่ทำงานหรืออาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง
 

# ความต้องการขั้นต่ำ แนะนำ
OS Windows XP Sp3 / Vista / Win7  Windows XP Sp3 / Vista / Win7 / Win8 / Win10
CPU Intel Pentium 4 2.8 GHz +
AMD K8 2600 +
Intel Core2Duo 2.66 GHz +
AMD Athlon 64 X2 6000 +
RAM 512MB + 1GB +
HDD 3.5GB + 4GB +
Graphic Card 128MB
NVIDIA GeForce 660 +
ATI Radeon X1600 +
256MB
NVIDIA GeForce 9500 +
ATI Radeon HD 2600 +
Direct X DirectX 9.0c DirectX 9.0c